Regulamin

Zaczęty przez KolA, 2018-08-17 | 09:06:43

Poprzedni wątek - Następny wątek

KolA

Poprzez rejestrację na tym forum wyrażasz zgodę, że nie będziesz wysyłał/a żadnych treści, które są fałszywe, zniesławiające, niedokładne, obraźliwe, wulgarne, wyrażające nienawiść, napastliwe, obsceniczne, profanujące orientację seksualną, grożące, naruszające prywatność, przeznaczone dla dorosłych lub jakkolwiek naruszające polskie lub międzynarodowe prawo. Wyrażasz również zgodę na niepublikowanie żadnych materiałów chronionych prawami autorskimi, o ile nie posiadasz praw do tych materiałów lub pisemnej zgody właściciela praw do tych materiałów. Spamowanie, floodowanie, reklamy, łańcuszki, piramidy oraz podżeganie są również zabronione.

Zauważ, że nie jest możliwe dla obsługi lub właścicieli forum sprawdzenie poprawności wiadomości. Pamiętaj, że nie monitorujemy na bieżąco wysłanych wiadomości, tak więc nie jesteśmy odpowiedzialni za zawarte w nich treści. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności czy przydatności jakichkolwiek prezentowanych informacji. Wiadomości wyrażają opinię autorów i niekoniecznie opinię tego forum, jego załogi lub właściciela forum. Ktokolwiek uważa, że wiadomość jest niezgodna z regulaminem jest proszony o natychmiastowe powiadomienie administratora lub moderatora forum. Obsługa i właściciel forum zastrzega sobie prawo do usunięcia w rozsądnym czasie łamiących regulamin treści, jeśli uznają, że usunięcie jest konieczne. Jest to proces ręczny, więc nie możemy skasować lub zmienić wiadomości natychmiast. Te zasady mają również zastosowanie do informacji o użytkowniku w jego profilu.

Za zawartość wiadomości wysłanych przez Ciebie jesteś odpowiedzialny/a wyłącznie Ty.
Ponadto, wyrażasz zgodę na rekompensatę i pozostanie nieszkodliwym dla właściciela/i forum, jakichkolwiek powiązanych stron internetowych z tym forum oraz jego obsługi. Właściciel tego forum zastrzega sobie również prawo do ujawnienia twojej tożsamości (lub jakichkolwiek powiązanych informacji zebranych w tym serwisie) w przypadku formalnej skargi czy prawnych działań wynikających z Twojego użytkowania tego forum.

Masz możliwość, po rejestracji, wyboru nazwy użytkownika. Zalecamy, abyś wybrał/a odpowiednią nazwę. Nigdy nie udostępniaj hasła do konta, które za chwile zarejestrujesz, jakiejkolwiek osobie, nawet administratorom, z powodu bezpieczeństwa i dla zachowywania możliwości identyfikacji. Zgadzasz się również NIGDY nie używać konta innej osoby z jakiejkolwiek przyczyny. Jest również WYSOCE zalecane używanie złożonego i unikalnego hasła do konta, dla uniknięcia kradzieży konta.
Pamiętaj, że hasło zapisane w bazie ma postać zaszyfrowaną. Z tego też powodu administratorzy nie mają możliwości jego przywrócenia, odtworzenia czy zmiany w postaci jawnej. Hasło odzyskać możesz tylko Ty poprzez link do tego przeznaczony. Pamiętaj, że nie wysyłamy użytkownikom żadnych próśb o podanie haseł. Jeśli otrzymasz tego typu prośbę natychmiast skontaktuj się z administratorem.

Po zarejestrowaniu i zalogowaniu na to forum, będziesz mógł/mogła wypełnić szczegółowe informacje w profilu. Jesteś odpowiedzialny za wprowadzanie czytelnych i dokładnych danych. Jakakolwiek informacja, którą właściciel lub obsługa forum uzna za niedokładną lub wulgarną z natury, zostanie usunięta, z lub bez wcześniejszych uwag. Odpowiednie sankcje mogą zostać nałożone.

Zapamiętaj, że z każdą wiadomością jest zapisywany twój adres IP na wypadek, jeśli miał(a)byś zostać zbanowany/a na tym forum lub zaszłaby potrzeba kontaktu z twoim dostawcą Internetu. Może się to zdarzyć tylko w przypadku większego naruszenia tej zgody.

Zauważ również, że to oprogramowanie umieszcza w przeglądarce cookie, plik tekstowy zawierający różne informacje (takie jak Twoja nazwa użytkownika i hasło). Cookie jest używane TYLKO do utrzymania użytkownika zalogowanego/wylogowanego. Oprogramowanie nie zbiera ani nie wysyła żadnych innych informacji do twojego urządzenia na którym korzystasz z forum.

Administratorzy forum nie będą udostępniali żadnych danych osobowych osobom trzecim jak również podmiotom gospodarczym. Przekazanie danych możliwe jest jedynie organom ścigania na wyraźne polecenie.

Administratorzy forum nie wysyłają do użytkowników żadnych treści reklamowych. Jedyne wiadomości email wysyłane masowo do użytkowników dotyczyć mogą samego forum.

Korzystając z forum za pośrednictwem dodatkowego oprogramowania (np. Tapatalk) zobowiązany jesteś do usunięcia standardowej stopki dołączanej do pisanych wiadomości.

Administratorzy mogą bez wcześniejszej zapowiedzi usunąć Twoje konto jeśli czas od Twojego ostatniego zalogowania jest dłuższy niż 12 miesięcy.

Ograniczenie odpowiedzialności
UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO ZA KORZYSTANIE Z TEJ STRONY ORAZ Z INTERNETU W OGÓLE. W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, WTÓRNE BĄDŹ INNE SZKODY NIEOGRANICZAJĄCE SIĘ DO UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, UTRATY DANYCH LUB ZYSKÓW, BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ CZYNNOŚCI, W TYM, LECZ NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO UMOWY, ZANIEDBANIA LUB INNYCH CZYNNOŚCI NIEDOZWOLONYCH, WYNIKAJĄCYCH LUB POWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM NINIEJSZEJ STRONY. NIE UDZIELAMY ŻADNEJ GWARANCJI CO DO DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI ANI AKTUALNOŚCI TREŚCI. NA UŻYTKOWNIKU SPOCZYWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SPRAWDZENIE INFORMACJI PRZED POWOŁANIEM SIĘ NA NIE. TREŚCI ZAWARTE NA STRONIE MOGĄ BYĆ NIEDOKŁADNE TECHNICZNIE LUB MOGĄ ZAWIERAĆ BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. OD CZASU DO CZASU W NINIEJSZEJ UMOWIE WPROWADZANE SĄ ZMIANY.

Wyłączenie gwarancji
NIE MOŻEMY OBIECAĆ, ŻE WITRYNA LUB USŁUGI POPRZEZ NIĄ ŚWIADCZONE NIE BĘDĄ ZAWIERAĆ BŁĘDÓW, BĘDĄ NIEPRZERWANIE DZIAŁAĆ CZY ZAPEWNIĄ KONKRETNE REZULTATY W WYNIKU KORZYSTANIA Z WITRYNY BĄDŹ JEJ TREŚCI, FUNKCJI LUB ZAWARTYCH W NIEJ ŁĄCZY. DOSTĘP DO WITRYNY (W TYM DO INFORMACJI LUB MATERIAŁÓW W NIEJ ZAWARTYCH) UDZIELANY JEST NA ZASADZIE "TAK, JAK JEST", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI TYTUŁU, NIENARUSZALNOŚCI LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. ŻADNE PORADY I INFORMACJE PODANE PRZEZ NAS LUB NASZYCH PRACOWNIKÓW NIE MOGĄ STANOWIĆ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. NIE GWARANTUJEMY, ŻE INFORMACJE LUB MATERIAŁY ZNAJDUJĄCE SIĘ W WITRYNIE LUB DO KTÓRYCH MOŻNA POPRZEZ NIĄ UZYSKAĆ DOSTĘP, BĘDĄ WOLNE OD ZAKŁÓCEŃ I BŁĘDÓW.